عکس های جوانی رئیس و جوانانی که هرگز ندیده اید!

در سن 15 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات خود را در حوزه علمیه تا سطح چهارم فقه و اصول در مدرسه حقانی ادامه داد. آیات علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، میتبی تهرانی، مرعشی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی و مرتضی مطهری از اساتید وی بودند. عکس های رئیس جمهور شهید از نوجوانی تا میانسالی را ببینید.