قابلمه جنجالی

قابلمه جنجالی
اما انتخابات معاون دوم ریاست جمهوری زمینه های زیادی را برای پارلمان ایجاد کرد. از آنجایی که آرای نیکزاد و ذوالنوری برابر بود، چندین بار آرا شمارش شد.

دیدگاهتان را بنویسید