قیمت ماهی تن با 3 برابر افزایش به 99 هزار تومان در هر قوطی رسید

قیمت ماهی تن با 3 برابر افزایش به 99 هزار تومان در هر قوطی رسید

رئیس سوپرمارکت ها و اتحادیه مواد پروتئینی تهران گفت: قیمت هر قوطی ماهی تن به 99 هزار تومان رسید.

به گزارش تسنیم، داود فکوری، رئیس انجمن سوپرمارکت ها و مواد پروتئینی تهران گفت: امسال در تعدادی از محصولات افزایش قیمت داشته ایم، به عنوان مثال ماهی تن از ابتدا تا کنون سه برابر گران شده است. سال و از 35000 به 75000 تومان افزایش یافته است.» و اکنون به 99000 تومان رسیده است.

و افزود: لبنیات نیز یکی دو برابر افزایش قیمت داشته است. قیمت قوطی رب گوجه فرنگی 900 گرمی در چند هفته گذشته افزایش یافته و نوشابه های 1.5 لیتری که چهار ماه پیش 15 هزار و 800 تومان فروخته می شد، اکنون با قیمت 29900 تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها و مواد پروتئینی تهران گفت: قیمت نوشابه از 15 هزار تومان به 19 هزار تومان رسیده است.