قیمت محصول سایپا یکشنبه 23 اردیبهشت 1403/شوک برای خریداران خودروهای وارداتی سایپا.

قیمت محصول سایپا یکشنبه 23 اردیبهشت 1403/شوک برای خریداران خودروهای وارداتی سایپا.

چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و 3 به ترتیب 40 میلیون و 30 میلیون کاهش قیمت در یک روز داشتند.

– چانگان CS35 پلاس تیپ 2 که یکی از مدل های وارداتی سایپا است، امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه در بازار آزاد معادل یک میلیارد و 650 میلیون تومان به فروش می رسد.

چانگان CS35 پلاس تیپ 2 نسبت به معاملات روز گذشته 40 میلیون ارزان شده و چانگان CS35 پلاس تیپ 3 30 میلیون افت قیمت را به ثبت رسانده است.

پراید 151 که تنها بازمانده این خانواده در خط تولید است، سه میلیون ارزانتر از دیروز است. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده می کنید.

قیمت روز خودروهای سایپا

مدل 22 می 23 می
پراید 151 تیپ DA مدل 1403

340 میلیون تومان

337 میلیون تومان

ساینا اس دنده ای مدل 1403

435 میلیون تومان

435 میلیون تومان

کوئیک جی ایکس مدل 1403

442 میلیون تومان

442 میلیون تومان

دنده کوئیک SR مدل 1403

445 میلیون تومان

445 میلیون تومان

اطلس مدل 1403

585 میلیون تومان

585 میلیون تومان

چانگان CS35 پلاس نوع 2

یک میلیارد و 690 میلیون تومان

یک میلیارد و 650 میلیون تومان

چانگان CS35 پلاس نوع 3

یک میلیارد و 830 میلیون تومان

یک میلیارد و 800 میلیون تومان

شاهین آجدار مدل 1403

760 میلیون تومان

760 میلیون تومان

مسلسل فالکون مدل 1403

845 میلیون تومان

845 میلیون تومان