هوای تهران برای گروه های حساس آلوده بود

هوای تهران برای گروه های حساس آلوده بود

علیرغم کیفیت نسبتاً خوب هوای تهران در سه روز گذشته، صبح امروز با پایان تعطیلات آخر هفته و افزایش غلظت آلاینده ها بر اساس پایداری جو و عدم وزش باد موثر، شاخص آلودگی هوا سرمایه وارد وضعیت ناسالمی برای گروه های حساس شد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در حال حاضر (ساعت 10 صبح روز شنبه 18 دی ماه 1402) میانگین شاخص آلودگی هوای تهران 101 است که به معنای نارنجی یا ناسالم بودن آن برای افراد حساس است. گروه ها.

البته در 24 ساعت گذشته میانگین شاخص آلودگی هوای پایتخت 98 یعنی در شرایط زرد یا قابل قبول بود.

شاخص آلاینده هوای تهران در حال حاضر و در 24 ساعت گذشته ذرات معلق زیر 2.5 میکرون است.

از ابتدای امسال تا امروز 9 روز هوای پاک، 187 روز هوای قابل قبول، 78 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 10 روز هوای ناسالم برای همه در شاخص آلودگی هوای تهران ثبت شده است.

این در حالی است که سال گذشته پایتخت نشینان از ابتدای سال تا 18 دی ماه 2 روز هوای پاک، 148 روز هوای قابل قبول، 114 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 17 روز هوای ناسالم برای همه، 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز زمان خطرناکی را تجربه کرده بودند.