وزیر کشور توییت جنجالی خود را حذف کرد

وزیر کشور توییت جنجالی خود را حذف کرد

احمد وحیدی وزیر کشور پس از پایان دور دوم انتخابات در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: «مرحله دوم انتخابات به پایان رسیده است. خدا را شکر مردم حماسه آفریدند. با تشکر از همه مردم شریف مجدداً از همه همکارانم از وزارت کشور، نهادهای امنیتی و انتظامی، شورای نگهبان و ناظران عمومی تشکر می‌کنم.»

این توییت اکنون از صفحه وزیر کشور حذف شده است.

وزیر کشور توییت جنجالی خود را حذف کرد