پیشنهاد جدی خارجی سرمربی پرسپولیس را وسوسه کرد

باشگاه پرسپولیس و اسمار ویرا پنجشنبه هفته گذشته بر سر مبلغ قرارداد به توافق نهایی رسیدند اما هنوز سند قرارداد به صورت رسمی امضا نشده است. سرمربی برزیلی سرخ ها با پیشنهادات جدیدی مواجه است و همین موضوع تمدید قراردادش با پرسپولیس را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

پیشنهاد جدی خارجی سرمربی پرسپولیس را وسوسه کرد

شنیده ها حاکی از آن است که عثمار از کشورهای حاشیه خلیج فارس و برزیل پیشنهاد دارد و این مربی در حال بررسی آنها برای تصمیم گیری نهایی برای فصل آینده است.

با توجه به توافق مالی اسمار با پرسپولیس، متن قرارداد او آماده است و باید دید بالاخره این مربی برزیلی قرارداد جدیدش را با پرسپولیس امضا می کند یا اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد.