کاندیداها از طرح مطالب علیه نامزدهای انتخابات پرهیز کنند

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت توصیه کرد:

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر سیاست اخلاقی رئیس جمهور از تمامی ارکان مرتبط با دولت به ویژه اصحاب رسانه خواست از برنامه ریزی و انتشار مطالب علیه نامزدهای ریاست جمهوری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج


سیفر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت وی تاکید کرد: همه ارکان مرتبط با دولت به ویژه آنهایی که رسانه دارند از برنامه ریزی و انتشار مطالب علیه نامزدها انتخابات ریاست جمهوری اکیدا اجتناب کنید.

سپهر خلجی رئیس هیئت اطلاع رسانی دولت گفت: توصیه به همه پذیرفته شدگان در دولت: با توجه به سیاست اخلاقی شهید حجت الاسلام رئیسی و با توجه به آغاز مسابقات. انتخابات وی افزود: «لازم است همه عوامل مرتبط با دولت، به‌ویژه صاحبان رسانه، از برنامه‌ریزی و انتشار محتوا علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که از طریق مکانیسم قانونی وارد رقابت شده‌اند، به شدت خودداری کنند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت


آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها