کیفیت هوای اصفهان ناسالم برای گروه های حساس / شاخص کیفی هوا ۱۳۱

کیفیت هوای اصفهان امروز 27 آذرماه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ناسالم به طور میانگین 131 ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

وضعیت کیفی هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با 157، میدان الگینال، رانان و کردآباد با 152، پارک زمزم با 159، بزرگراه خراسانی با 166 و ولدان (ورزشگاه میتاک) با 153 AQI قرمز و ناسالم برای شهروندان عادی است.

هم کیفیت هوا در ایستگاه های آبان 25 با 120، دانشگاه صنعتی با 116، رودکی با 110، خیابان زینبیه با 137، سپاهانشهر با 125، فرشادی با 129، خیابان فیض با 101 و میرزا طاهر با 114 AQI وضعیت نارنجی و ناسالم را برای گروه های حساس نشان می دهد. .

در حال حاضر شاخص هوای اصفهان در دو ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با شماره 83 و بلوار کاوه با 97 AQI در وضعیت قابل قبولی ثبت شده است.

امروز شاخص هوای زرین شهر با عدد 162 برای شهروندان عادی قرمز و ناسالم و در قهجوارستان برای گروه های حساس با عدد 118 در ناسالم است.

شاخص هوا در شاهین شهر با 62 و مبارک با 58 AQI قابل قبول بود. ایستگاه پایش آلودگی هوا در شهرهای همجوار اصفهان از جمله سیزی، خمینی شهر، نجف آباد، ناحیه صنعتی دولت آباد و کاشان فعال نیست.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.آیا این خبر مفید بود؟