اختلاف بر سر اختیارات شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

اختلاف بر سر اختیارات شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

در جلسه علنی شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی از طرح ساماندهی کارکنان نهادهای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (طرح ساماندهی جذب کارکنان کشوری) که توسط شورای نگهبان بازگردانده شد، در دستور کار مجلس قرار گرفت، وصول و تصویب شد.

در مصوبات کمیته برای رفع ایرادات هیأت نگهبان، در تبصره 1 برای اجرای اخطار هیئت نگهبان، کلمه رستوران به کلمه غذاخوری تغییر یافت. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در مورد تبصره 2 تک نفره تاکید کرد.

پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه 17 بهمن 1402 در مجلس شورای اسلامی تبصره 2 این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

تبصره 2 – دستگاههای اجرایی به موجب این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که تا پایان سال 1401 به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاههای ذیربط مشغول به کار بوده و در سال 1402 در همان دستگاه مشغول به کار هستند در غیر این صورت به اختصار همکاری نمایند. .، بر اساس مقررات قانون کار قرارداد کار مستقیم یک ساله منعقد و در صورت لزوم تمدید خواهد کرد.

انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل بار مالی جدید از جمله درج مدرک تحصیلی عالی خواهد بود. وضعیت این کارکنان شرکت پس از پایان مدت قرارداد با شرکت منابع انسانی طرف قرارداد طبق ضوابط گزینش تغییر خواهد کرد. طبقه بندی و ترفیع مستخدمین اجیر مشمول مقررات قانون کار، برای طبقه بندی پست های قانون کار و مستخدمین با قرارداد مدت معین – طبق قانون مدیریت کارمندان کشوری خواهد بود.

آیین نامه اجرایی اجرای قراردادهای موضوع این تبصره با اولویت سنوات سابقه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و کارگری کشور تهیه می شود. صلاحیت های حرفه ای و مدارک تحصیلی مربوط و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

درخواست اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان کشوری در جلسه اول تیرماه و جزئیات آن در پنجم تیرماه 1401 به تصویب شورای اسلامی رسید.

این طرح پس از تصویب به دلیل تحمیل بار مالی و پیش بینی نشدن منابع آن در مصوبه مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت و سازمان اداری و کار کشور بار مالی 120 هزار تومانی را بر عهده گرفت. میلیارد تومان به دلیل اجرای آن به مجلس بازگشت.

البته تعیین تکلیف این طرح و تبدیل آن به قانون برای نمایندگان مجلس که در سال پایانی مجلس یازدهم بودند بسیار حائز اهمیت بود زیرا این طرح به نوعی همکاری نیروهای شرکتی است که در حوزه های مختلف اجرایی افکت فعالیت می کنند. مقامات و حتی شهرداری ها، شرکت های دولتی و موسسات مبتنی بر قانون.

بر اساس بررسی های انجام شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این طرح، بیش از 27 نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد که ضرورت ساماندهی قراردادها را ضروری می کند. اجتناب ناپذیر.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی است که تاکید دارد طرح ها، پیشنهادها و اصلاحات قانونی نمایندگان در رابطه با لوایح قانونی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می شود. ، اگر بتوان آنها را پیشنهاد کرد. مجلس همچنین می داند که چگونه کاهش درآمدها را جبران کند یا هزینه های جدید را تضمین کند.

اما نمایندگان بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفتند و بر این باور بودند که این طرح نه تنها بار مالی برای دولت به همراه ندارد بلکه تنها شرکت های واسطه برای تامین نیروی کار را حذف کرده و موجب صرفه جویی در منابع می شود.

این در حالی است که تحمیل بار مالی جدید بر دوش دولت در شرایطی که منابع آن تامین نشود، منجر به عدم تعادل بودجه می شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است.

در آخرین جلسه مجلس قبل از انتخابات، ایرادات شورای نگهبان به این طرح در بهمن 1402 برطرف شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت. این طرح بارها بین مجلس، دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشت.

این طرح که حدود دو سال است بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، امروز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان رفع شد.