افشین پیرانی روزی جدید آزاد شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پس از دیدار این تیم با پیکان به دلیل افت فشار و وضعیتش در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده بود، ساعتی پیش از بیمارستان مرخص شد.

افشین پیرانی روزی جدید آزاد شد

  آیا ارتش موجودیت ها را می سازد یا خراب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید