الفیصلی پرسپولیسی ها ممنون!

الفیصلی پرسپولیسی ها ممنون!
الشارجه امارات با نتیجه 2-1 مغلوب الفیصلی شد و السد مقابل نوبهار محروم شد که هر دو نتیجه به نفع پرسپولیس بود.