اولین عکس امیر تتلو در ایران

اولین عکس امیر تتلو در ایران

امیرحسین مکسودلو ملقب به تتلو که از چند سال پیش در استانبول ترکیه زندگی می کرد، با دستور قضایی توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان ایران بازداشت شد.

لحظاتی پس از دستگیری ضابط قضایی استان آذربایجان غربی در رابطه با تحقیقات انتساب متهم تفهیم اتهام و برای تکمیل تحقیقات تحویل مقام قضایی شد.

یکی از اقدامات مهم تتلو در گسترش فساد و فحشا، دعوت به حضور نوجوانان زیر 18 سال با اقامت در استانبول است.

شکایات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایات متعددی را علیه وی در دستگاه قضایی مطرح کرده است. مهم ترین مشکلات این مرد نوجوانان زیر 18 سال و خانواده هایشان هستند.

به همین دلیل تتلو در حال حاضر شکایات زیادی در ایران دارد که از آن شکایت کرده اند.

اولین عکس امیر تتلو پس از ورود به ایران منتشر شد. این عکس در گمرک بازرگان گرفته شده است.