بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت از مرکز واحد کنترل عملیات آستراخان روسیه

این امر در سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه انجام شد.

رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت در سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه از مرکز مدیریت عملیات شهرستان آستاراخان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج گیلان

رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت در جریان سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه از مرکز مدیریت عملیات شهرستان آستاراخان بازدید کردند.

دیدار با سفیر ایران در روسیه، دیدار با سرمایه گذاران روسی و ایرانیان بومی و مقامات شهرهای مسکو، آستاراخان و داغستان، شرکت در کنفرانس تجاری مشترک ایران و روسیه و همچنین بازدید از عملیات و مدیریت بازرگانی مراکز از جمله برنامه های تامین این امر در سفر هیات اقتصادی گیلان به روسیه با حضور استاندار گیلان، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت مشاهده شد.

همچنین ارائه بسته های فرصت های سرمایه گذاری در رشت به منظور جذب سرمایه گذار برای مشارکت در پروژه های مهم و زیربنایی رشت از برنامه های وسط کارگانیا رئیس شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار رشت در طول این مدت است. در سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه.آیا این خبر مفید بود؟