بدهی آموزش و پرورش به معلمان برای پاداش پایان خدمت 1402 چقدر است؟

بدهی آموزش و پرورش به معلمان برای پاداش پایان خدمت 1402 چقدر است؟

وی با بیان اینکه به عنوان مثال با افزایش بودجه برای ساخت مدارس، تراکم کلاس ها کاهش یافته و کیفیت آموزشی افزایش یافته است، افزود: برای شرایط پیش بینی شده و با هماهنگی های انجام شده از ایده آل ها فاصله داریم. برنامه و سازمان بودجه و مجلس، این بودجه تا حدودی تعدیل خواهد شد.»

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در بحث بودجه به روز هستیم، ادامه داد: معوقات نیروهای خرید خدمت تا اسفند ماه، شهریه ها نیز تا اسفند، معوقات تثبیت تاج و تخت، فوت و ازدواج نیز تنها در سال پرداخت شده است. پاداش پایانی 1402 که امیدواریم پرداخت شود.

فرهادی همچنین درباره بدهی 44 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش که در برخی رسانه ها اعلام شد، گفت: پس از اعلام این مبلغ از سوی مجلس، آموزش و پرورش هنوز بخشی از معوقات خود را پرداخت نکرده است اما بدهی دولت به صندوق ذخیره است. حدود 8 هزار میلیارد تومان و بخشی از این بدهی مربوط به ساختمان مدرسه، مزایا و رتبه بندی است.