تعیین میزان حقوق مستمری بگیران بانک رفاه با انجام همسان سازی

تعیین میزان حقوق مستمری بگیران بانک رفاه با انجام همسان سازی

بازنشستگی فرآیندی است که در آن فرد کار را متوقف می کند. این مرحله می تواند تمام وقت یا پاره وقت باشد که در این صورت با کاهش ساعات کاری یا حجم کاری فرد به تدریج از کار دور می شود. بازنشستگی معمولاً به دلیل کهولت سن، مشکلات جسمی یا سلامتی است.

با یکسان سازی حقوق بازنشستگان و بر اساس این اقدام، حقوق بازنشستگان با افزایش 90 درصدی به نزدیک به 20 میلیون تومان می رسد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: موضوع تناسب 90 درصدی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم تصویب شده است، یعنی سازوکار اجرای آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز در شورا به تصویب نرسیده است. از نگهبانان

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل شد، دولت موظف است احکام جدیدی در خصوص حقوق بازنشستگان صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر بار که احکام جدیدی از سوی دولت صادر می شود، از اول فروردین ماه تناسب حقوق بازنشستگان محاسبه و مابه التفاوت به ما پرداخت می شود.