تغییر بزرگ در برنامه لیگ برتر

با توجه به این موضوع، شنیده‌ایم که هفته بیست و نهم لیگ برتر احتمالاً ابتدا برگزار می‌شود و هفته بیست و هشتم که به تعویق افتاد، پس از هفته پایانی برگزار می‌شود.

تغییر بزرگ در برنامه لیگ برتر