حمایت علی دایی و گل محمدی از افشین پیرانی

توهین افراد مختلف به اهالی فوتبال در حالی ادامه دارد که اخیرا در برنامه های تلویزیونی توهین به یحیی گل محمدی و علی دایی شده است.

در همین رابطه افشین پیروانی پست حمایتی زیر را منتشر کرد.

حمایت علی دایی و گل محمدی از افشین پیرانی

دیدگاهتان را بنویسید