حکم قطعی یاسین رامین اعلام شد

حکم قطعی یاسین رامین اعلام شد

دیوان عالی کشور حکم تبرئه یاسین رامین در پرونده اختلاس هلال احمر را نقض و او را به 3 سال حبس و 87 هزار و 3887 یورو جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرآنلاین، دیوان عالی کشور با صدور رای قطعی پرونده تخلف سازمان تامین پزشکی هلال احمر، حکم تبرئه “یاسین رامین” در دادگاه تجدیدنظر را نقض و وی را به حبس و 873 هزار و 887 یورو جزای نقدی محکوم کرد.

در حکم صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است:

«… متهم آقای یاسین رامین به اتهام خیانت در امانت با احتساب روزهای بازداشت قبلی و در رابطه با پرونده مطرح شده توسط سازمان تامین پزشکی جمعیت هلال احمر به وکالت فوق به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. – خوانده نامبرده برای مطالبه غرامت. در خصوص جرم پرونده فوق با توجه به احتساب جرم خیانت در امانت به شرح فوق محرز و ثابت شده است لذا به استناد مواد 9 و 14 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری موارد فوق متهم به پرداخت مبلغ 873887 یورو در دعوی اصلی به اضافه حق الوکاله و حق الوکاله پرداختی محکوم می شود. وکیل طبق تعرفه دادگاه محکوم می کند…».

به گزارش تسنیم، سازمان تامین پزشکی هلال احمر در سال 1392 از یاسین رامین به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و اختلاس از اموال دولتی شکایت کرد. 2 – مجتمع جنایی کارمندان دولت در تهران.

«خیانت در امانت» و «انتقال مال خارجی» از جمله اتهامات یاسین رامین در این پرونده بود.

با تقدیم اعتراض یاسین رامین به این رأی، پرونده مجدداً در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شد که رأی دادگاه بدوی نقض و یاسین رامین از اتهامات وارده تبرئه شد.

یاسین رامین همسر مهناز افشار – بازیگر سینما که پس از خروج از کشور فعالیت های تبلیغاتی زیادی علیه مردم و نظام انجام داد، با تصمیم دادگاه تجدید نظر به سرعت کشور را ترک کرد. پیش از این مهناز افشار املاکی را به خارج از کشور منتقل کرده بود.

با درخواست فرجام خواهی از سوی سازمان تامین پزشکی هلال احمر، این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی و هم اکنون یاسین رامین به حبس محکوم شده است.