خبر خوش برای معلمان بازنشسته

علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت 30 درصد پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته سال 1401 چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

به گفته فرهادی 6 هزار میلیارد تومان برای این امر از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است.

خبر خوش برای معلمان بازنشسته
این مسئول درباره پرداخت باقیمانده غرامت معلمان بازنشسته گفت: به محض تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این کار اجرایی می شود و تلاش می کنیم تا پایان سال این کار به اتمام برسد.

بر اساس اعلام تسنیم، معاون توسعه برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان بازنشسته در این مرحله 30 درصد از مبلغ مورد نظر خود را برای پاداش پایان خدمت دریافت می کنند.