دادستانی تهران به برخی از افراد رسانه‌ای تذکر داد

دادستانی تهران با ورود به موضوع اخبار جعلی تصادف با بالگرد حامل رئیس جمهور به تعدادی از افراد مخل آگاهی عمومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج


در ساعات گذشته و با انتشار اخبار مربوط به سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوربرخی از رسانه ها با انتشار اخبار جعلی اقدام به تولید محتوایی در مورد این حادثه کردند.

در نتیجه این حادثه، دادستانی تهران وی با ورود به این موضوع به تعدادی از افرادی که در چند ساعت اخیر اذهان عمومی را نگران کرده اند هشدار داد.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها