درخواست ویرا برای تمدید قرارداد با پرسپولیس چیست؟!

درخواست ویرا برای تمدید قرارداد با پرسپولیس چیست؟!

اسمار ویرا سرمربی موفق پرسپولیس پس از کسب نتایج خوب با این تیم، اکنون به تمدید قرارداد خود با این باشگاه بسیار نزدیک است و به احتمال زیاد قرارداد اسمار برای یک فصل دیگر تمدید می شود و پرسپولیس با این تیم به استقبال فصل آینده خواهد رفت. همان کارکنان فعلی قرارداد اسمار به عنوان دستیار یحیی گل محمدی بسته شد و مبلغ آن زیاد نیست. اولین درخواست اسمار برای فصل آینده افزایش قرارداد است که قطعا انجام خواهد شد.

اولین درخواست او از مدیران باشگاه پرسپولیس جذب ستاره های باکیفیت بود. عثمر چند بازیکن خارجی را مد نظر دارد و یکی دو بازیکن داخلی باکیفیت می خواهد تا نقاط ضعف تیمش را تقویت کند. درخواست بعدی اسمار تشکیل یک اردوی خارجی خوب بود که البته باید امکانات مالی لازم برای راه اندازی کمپ خارجی فراهم می شد. اسمار می خواهد در اردوی خارجی تدارکاتی خوبی با تیم های قدرتمند انجام دهد تا پرسپولیس فصل آینده را در بهترین شرایط آغاز کند.

علاوه بر این او برنامه ریزی دقیقی برای آکادمی پرسپولیس دارد و می خواهد تیم های اصلی و استعدادهای خوب حاضر در آکادمی پرسپولیس را کنترل کند تا افراد مستعد را به تیم اصلی جذب کند و به تدریج از آنها استفاده کند.