رائفی پور اعصاب آخر را زد

آستین کوتاه ما در شرف یقه شما و روسایتان است! درب ورودی همیشه به روی هرکسی که می خواهد به انقلاب بازگردد باز است. ما افراد را دسته بندی نمی کنیم، یا برادران و خواهران دینی ما هستند یا در آفرینش مانند ما هستند…

رائفی پور اعصاب آخر را زد

رائفی پور اعصاب آخر را زد