ستاره پیشرو لیگ عربستان فصل را از دست داد

ستاره پیشرو لیگ عربستان فصل را از دست داد

به دلیل این مصدومیت، قرار است غیبت ماکسیمین تا پایان این فصل ادامه داشته باشد.

الاهلی جده تنها 3 بازی دیگر مقابل ابها، الرائد و الفیها دارد و باید تلاش کند بدون ماکسیمین جایگاه خود را حفظ کند.

آلن سن ماکسمین در این فصل در 31 بازی برای الاهلی 4 گل به ثمر رساند و 10 پاس گل داد.