سقف حقوق بازنشستگان و کارمندان اعلام شد

سقف حقوق بازنشستگان و کارمندان اعلام شد

راحله سادات حسینی (معاون مشاور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی) در بررسی اجمالی این چالش گفت: بند مربوط به ملاک قرار گرفتن پنج سال گذشته در مجلس به دلیل تورم و کاهش قیمت در مجلس رد شد. مستمری ثابت پایه پنج ساله در نتیجه کاهش ارزش پول. با این حال، محاسبات بیمه و اکچوئری، محاسباتی هستند که در سراسر جهان برای تعیین نرخ مستمری استفاده می شوند. اما با توجه به مشکل تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمی تواند پاسخگوی محاسبه میزان مستمری مردم باشد.

وی افزود: پس از اپیدمی کرونا در ایران، شاخص هایی مانند امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مواردی مانند تورم، رشد اقتصادی و جزئیات دیگری مانند این تغییرات امید به زندگی، مجلس را بر آن داشته تا 2 سال گذشته را ملاک پرداخت حقوق بازنشستگان قرار دهد.

در برخی موارد با دیدن لیست های بیمه کارگاه ها متوجه می شویم که یک شغل معمولی 20 سال است که از یک فرد محروم شده است. سوال ما این است که یک نفر در یک کارگاه مجتمع تا چند سال باید به درجه «کارگر 2»، «رتبه یک کارگر» و «کارگر ارشد» برسد؟ آیا می توان بیش از 20 سال در یک کارگاه فنی تعداد زیادی کارگر ساده داشت؟

مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با تشریح راهکار موجود در برابر کارفرمایان متقلب که طی دو سال گذشته با تبانی به طور ناگهانی حقوق و مزایای مردم را افزایش داده اند، بیان کرد: اصطلاحی در خود سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که به آن می گوییم «رشد غیرعادی دستمزد». ' ما میگوییم. در بررسی های ما از طریق سیستم های نظارت هوشمند، اگر فردی افزایش غیرعادی حقوق داشته باشد، بررسی توسط کارگاه انجام می شود و هیچ تفاوتی بین مقامات خصوصی و دولتی در این زمینه وجود ندارد. بازرسان بررسی می کنند که چرا فرد به طور ناگهانی افزایش حقوق دریافت کرده و بر اساس چه استانداردهایی دلایل افزایش حقوق یا تغییر رتبه فرد در سال های گذشته به مرور زمان افزایش نیافته است!

حسینی ادامه داد: یک زمانی می بینید که درآمد و حقوق یک فرد در چند سال اخیر باید افزایش یافته باشد و افزایش حقوق طبیعی است، اما در بسیاری از مواقع تغییر پست و حقوق ناگهانی کلاهبرداری و نتیجه آن است. سازمان تامین اجتماعی و به طور کلی همه صندوق های بازنشستگی در رنج هستند.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حقوق های اعلام شده به سازمان بیمه گر جعلی یا نادرست است. زیرا بسیاری از افراد دستمزد را به عنوان حداقل دستمزد رد می کنند. در برخی موارد با دیدن لیست های بیمه کارگاه ها متوجه می شویم که یک شغل معمولی 20 سال است که از یک فرد محروم شده است. سوال ما این است که یک نفر در یک کارگاه مجتمع تا چند سال باید به درجه «کارگر 2»، «رتبه یک کارگر» و «کارگر ارشد» برسد؟ آیا می توان بیش از 20 سال در یک کارگاه فنی تعداد زیادی کارگر ساده داشت؟

این کارشناس مسائل بیمه تاکید کرد: چون در گذشته نظارت کافی وجود نداشت و در این زمینه فرهنگ سازی متناسب با صندوق های بیمه در بین نیروی کار نهادینه نشده است، بنابراین شاهد چنین تخلفاتی هستیم. باید بپذیریم که ناظر و بازرس نمی توانند همه چیز را از بیرون مجبور کنند و نیروی کار باید از از بین رفتن منافع بلندمدت خود در نتیجه این تبانی ها آگاه باشد. در برخی موارد تخلف مشاهده کردیم که متأسفانه خود نیروی کار پیشقدم شد و به کارفرما اعلام کرد که مستمری خود را افزایش دهد که طی دو سال گذشته من خودم مبلغ بیشتری به شما حق بیمه پرداخت می کنم بنابراین از دریافت حقوق بالا در سازمان محروم خواهم شد. دو سال گذشته گاهی در دو سه کارگاه از دریافت حقوق بالا محروم می شود تا بتواند حق بیمه بگیرد و در نهایت با حقوق بالا بازنشسته شود. ما در برخی کارگاه ها این مشکلات را داریم و این گونه موارد باید با بازرسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: به نظر من برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه پنج ساله میان دوره ای گنجانده شود و در سطح قانون گذاری در این خصوص تصمیمات بلندمدت اتخاذ شود. اما در تصمیم گیری در حوزه بیمه و قانون بیمه نباید عجله کرد.

وی با بیان اینکه «سازمان تامین اجتماعی در دو سال آخر کار افراد جایگاه و جایگاه آنها نیست، بلکه میزان حق بیمه پرداختی در دو سال آخر کار افراد است»، گفت: ممکن است در سازمانی مرسوم باشد. یا سازمانی که اگر اضافه کاری در حق بیمه منعکس شده باشد و شخص مدیر مجموعه نباشد ولی به دلیل مشغله کاری فرد بیش از مدیر دریافت کند در این صورت مستمری برای شخص مورد نظر محاسبه می شود (هر چند پست پایین تری دارد) ممکن است از مدیر مجموعه نیز باشد به طوری که ملاک ما برای تعیین مستمری «شغل» و «وظیفه» فرد نیست.

مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان با مستمری بالا گفت: حداکثر مبلغی که در محاسبه بیمه و مستمری در نظر می گیریم تنها ۷ برابر حداقل دستمزد است و هیچکس نمی تواند بیش از این هفت برابر مستمری دریافت کند. . سقف پرداخت حق بیمه هر چه باشد با همان معیار بازنشستگی اعمال می شود. یعنی مانند قضات، اساتید دانشگاه و ایثارگران که بدون در نظر گرفتن مبلغی که بدون سقف دریافت می کنند از مستمری محروم نمی شوند. از آنجایی که بازنشستگی ها سقفی دارند، اگر فردی با سقف حقوق در آن سال بازنشسته شود، حقوق آن فرد در سال بعد «سقف» محسوب نمی شود. و به همین ترتیب هر سال پایین می آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نمی توان با ملاک قرار دادن میانگین ارزش تمام سنوات پرداخت حق بیمه و به روز رسانی آن، تعارض منافع موجود را که منجر به تبانی در رد افزایش اسمی حقوق می شود، از بین برد. ارزش ریالی در سال گذشته؟» پاسخ داد: این پیشنهاد اصولا بد نیست اما شرط عملی است که بیمه واقعی توسط مدیر و کارفرما پرداخت شود.یکی از مشکلات اساسی ما در صندوق اجتماعی این است که عدم پرداخت حق بیمه و دستمزد واقعی در اکثر موارد حقوق افراد بیشتر از حقوقی است که حق بیمه از آن کسر می شود و به دلیل این تعارض و ناهماهنگی، این پیشنهاد در عمل در شرایط فعلی به ضرر کارگر تمام می شود. همانطور که در بسیاری از موارد 30- سالانه حق بیمه به کارگران رد شده و حق بیمه های نادرست بدون در نظر گرفتن رشد شغلی فرد پرداخت شده است، اگر بخواهیم میانگین تمام سال ها را محاسبه کنیم روزی کارگر متحمل زیان زیادی می شود. این موقعیت. سوال معیار سنوات گذشته نیز مطرح شد که کارفرمایان می توانند سپرده خود را در سال گذشته بررسی کنند. مشکل اینجاست که تناقض رول بیمه با دستمزد واقعی مردم، تغییر روش محاسبه مستمری را غیرممکن می کند.