سهامداران حقوق صاحبان سهام را بخوانند/ چقدر سود به حساب سهامداران واریز می شود؟ + جزئیات

سهامداران حقوق صاحبان سهام را بخوانند/ چقدر سود به حساب سهامداران واریز می شود؟  + جزئیات

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه صندوق اعلام کرد: در هفته سوم اردیبهشت ماه، 11 ناشر سود سالانه و جاری خود را از طریق اطلاعات سامانه سجام به بیش از 500 هزار سهامدار واریز کردند.

اطلاعات منتشر شده از جزئیات واریز مطالبات سهامداران در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که در این مدت 11 ناشر بیش از 191 میلیارد تومان سود جاری، سنوات و حق بازخرید از طریق اطلاعات جامع اطلاعات مشتریان سپرده گذاری کرده اند. سیستم (SJAM).

سپرده جاری سود 9 شرکت

همچنین تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه امسال 9 انتشارات «گ. مدیریت سرمایه ساب کاشوری، شرکت صنایع جوشکاب یزد، قند بیستون، سرمایه گذاری ساختمان نظام مهندسی ایران، شرکت مهندسی ماشین آلات اراک، شرکت مهندسی ساخت و ساز راه آهن، پیش بیمه ایرانیان، کابل البرز، بیمه اتکایی سامان، سود جاری 484 هزار و 812 میلیارد سهامدار شامل 14 نفر می باشد. 482 میلیون تومان توسط صمت و از طریق سامانه سجام واریز شد.

سود سپرده سالیانه و حق ترجیح 2 شرکت

بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی 2 شرکت «داروسازی ابورهان و بیمه امین (سهامی عام)» سود و حق ترجیحی سالانه 24 هزار و 700 سهامدار را که شامل 45 میلیارد و 638 میلیون تومان می شود، با استفاده از سامانه جامع اطلاعات. مشتریان (سجام) واریز کرده اند.

واریز بیش از 115 هزار میلیارد تومان سود به حساب سهامداران نزد سجام

اطلاعات منتشر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه صندوق ها از جزئیات سپرده های سود سال 1402 نشان می دهد که در سال گذشته 115 میلیارد و 179 میلیون و 413 میلیون و 969 هزار تومان سود جاری، مطالبات سالانه و حق ترجیح سهامداران از طریق سامانه سجام واریز شده است.

بر اساس این گزارش، در سال 1402 تعداد 602 ناشر به مبلغ 109.39 میلیارد، 524 میلیون و 804 هزار تومان سود جاری متعلق به 55 میلیون و 957 هزار و 355 سهامدار و 253 ناشر به مبلغ 6 میلیون و 139 هزار و 889 میلیارد و 1 میلیون و 17 هزار تومان سود سالانه و 171 میلیون و 170 هزار تومان سود سالانه بوده است. و 855 سهامدار به حساب سجامی سهامداران واریز شده است.

بورس ها در سال 1403 چقدر سود پرداخت کردند؟

در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال ۱۲ ناشر سود جاری، سود سالانه و حق ترجیحی یک میلیون و ۸۶ هزار و ۹۶ سهامدار را که شامل ۶۵۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان می شود به حساب سرمایه گذاران سجامی واریز کرده اند.

در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری، 9 ناشر سود جاری، سنوات و حق بازخرید 756 هزار و 810 سهامدار را که شامل 2 هزار و 274 میلیارد تومان می شود، در این مدت به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کرده اند. در 4 فروردین ماه بیش از 941 میلیارد تومان سود جاری، حق تقدم و حق تقدم از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز شد.

بنابراین گزارش، در هفته سوم فروردین ماه سال جاری، 17 ناشر با سود جاری، سود سالانه و حق بازخرید یک میلیون و 945 هزار و 784 سهامدار که شامل یک هزار و 672 میلیارد ریال است، به حساب سرمایه سجامی واریز شده اند. در مجموع در سال 1403 از طریق سامانه سجام بیش از چهار هزار و 182 میلیارد تومان سود به حساب سهامداران واریز شد.