سینماهای ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳ چقدر فروش داشتند؟

فروش سینمای ایران در اردیبهشت 1403 به بیش از 18 میلیارد و 250 میلیون تومان رسید و در آن ماه بیش از 3 میلیون نفر به سینما رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج


جمعه 18 اردیبهشت با فروش بالای 13 میلیارد و 61 میلیون تومان پرفروش ترین روز و سه شنبه 21 اردیبهشت با 279 هزار و 292 نفر پرطرفدارترین روز ماه محسوب می شود.

فیلم هامست از عشق«با فروش بیش از 86 میلیارد و 663 میلیون تومان، «تمساح خونین» با فروش بیش از 36 میلیارد و 371 میلیون تومان، «سال گربه» با فروش بیش از 30 میلیارد و 731 میلیون تومان، «بی تن» با فروش بیش از 14 میلیارد و 805 میلیون تومان، «آسمان غرب» با فروش بیش از 5 میلیارد و 635 میلیون تومان، «ایلیا سروکا قهرمان» با فروش بیش از 3 میلیارد و 464 میلیون تومان، «گلهک» با فروش. بیش از یک میلیارد و 402 میلیون تومان یک «آپاراچی» با فروش بیش از یک میلیارد و 368 میلیون تومان رتبه های اول تا هشتم و فروش میلیاردی را در جدول فروش اردیبهشت 1403 به خود اختصاص داده است.

همچنین فیلم های نوروزی با فروش بیش از 771 میلیون تومان، نیلگون با فروش بیش از 411 میلیون تومان، توان با فروش بیش از 149 میلیون تومان، پرویزخان با فروش بیش از 118 میلیون تومان، «عروسک» یا فروش. با بیش از 32 میلیون تومان، «همسایه تو زهرا» با فروش بیش از 16 میلیون تومان و «قاویدل» با فروش بیش از 13 میلیون تومان در رتبه های 9 تا 15 جدول فروش اردیبهشت قرار گرفتند.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها