شاه ماهی جذاب – پرسپولیس; یک قدم تا امضای نهایی!

شاه ماهی جذاب – پرسپولیس;  یک قدم تا امضای نهایی!

در پی مذاکراتی که مدیران باشگاه پرسپولیس با اسمار ویرا برای تمدید قرارداد انجام دادند، مدیر برنامه های این مربی عصر پنجشنبه با مدیران باشگاه پرسپولیس برای توافق بر سر مبلغ نهایی قرارداد جلسه ای برگزار کرد.

اختلاف اسمار ویرا با پرسپولیس 50 هزار دلار است که در صورت توافق طرفین بر سر این مبلغ قرارداد بسته می شود تا سرمربی برزیلی فصل آینده روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.