شرایط فروش فوری ساینا برای 2 گروه نامزد / قیمت و زمان تحویل

شرایط فروش فوری ساینا برای 2 گروه نامزد / قیمت و زمان تحویل

سایپا شرایط فروش فوری خودرو ساینا اس را اعلام کرد.

گروه خودروسازی سایپا شرایط و ضوابط فروش فوری خودرو ساینا اس را برای افراد منتخب طرح سامانه یکپارچه تحویل خودرو در محل اعلام کرد.

به گزارش تجارت نیوز، پس از اعلام نتایج طرح دوم سامانه یکپارچه تحویل خودرو در داخل، گروه خودروسازی سایپا به نمایندگی ها و متقاضیان دارای شرایط مورد نیاز در طرح عادی و قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوان اعلام کرد. سامانه یکپارچه تحویل خودروهای داخلی در خرداد ماه سال جاری نام اصلی خودرو ساینا اس بوده و در تاریخ 15 آذرماه پیامکی برای آنها ارسال شده است.اعلام شرایط فروش فوری ساینا 2 ست کاندیدا / قیمت و زمان تحویل

اعلام شرایط فروش فوری ساینا 2 ست کاندیدا / قیمت و زمان تحویل