شوک برای قرمزها؛ پایان ستاره پرسپولیس؟

با توجه به روند درمانی این مدافع ملی پوش، قرمزها امیدوار بودند این بازیکن را تا هفته های پایانی لیگ برتر بیاورند اما این اتفاق رخ نداد. با این حال گفته می شد در صورت صعود پرسپولیس به مراحل بالاتر جام حذفی پورالیگنجی می تواند قرمزها را همراهی کند و با حذف پرسپولیس از آن رقابت ها این فرصت نیز از دست رفت.

شوک برای قرمزها؛  پایان ستاره پرسپولیس؟

توانایی ستاره پرسپولیس در این فصل با توجه به شرایط این بازیکن به کمترین حد ممکن رسیده است و از طرفی با اتمام قرارداد پورعلیگنجی و همچنین احتمال جدایی او، به نظر می رسد او را ببینیم. بازگشت با لباس پرسپولیس به پایین ترین سطح ممکن خود رسیده است.