شکست فینالیست آسیا با گل مهدی کایدی

شکست فینالیست آسیا با گل مهدی کایدی

مهدی کایدی تک گل این دیدار را برای تیمش به ثمر رساند و توانست دروازه العین را باز کند.

اتحاد گلبا با 24 امتیاز در رده دهم قرار دارد.