صحبت های جنجالی مهمان صداوسیما روی آنتن زنده

برنامه تلویزیونی «شیوه» با موضوع حاکمیت اقتصادی با حضور سعید لیلاز اقتصاددان و سیدیاسر جبرائیلی پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی از شبکه چهار سیما برگزار شد. سعید لیلاز در بخشی از این مناظره درباره وقایع سال 2008 صحبت کرد.