طرح ساماندهی کارمندان دولت دوباره به مجمع رفت

طرح ساماندهی کارمندان دولت دوباره به مجمع رفت

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین جزئیات بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: این بحث روز گذشته در کمیسیون مطرح شد. در خصوص این طرح که در شورای نگهبان تصویب شد، اما سه ایراد از سوی هیات نظارت مجلس مطرح شد، ما بر تصویب کمیته تاکید کردیم. بنابراین ما آن را به صحن علنی فرستادیم و باید رأی گیری شود، چون این طرح توسط هیئت نگهبان احیا شده است، باید رأی گیری شود تا در جلسه ارزیابی امکان سنجی به صحن عمومی برود. و در مورد آن تصمیم گیری می شود.

وی افزود: خیلی کوتاه می خواهم بگویم که برای تصویب کمیسیون فشار می آوریم چون شورای نگهبان اعتراضی به آن نکرده است. البته ما اعضای هیات نظارت را هم به مجمع دعوت کردیم، اما برای حل مشکلات به جلسه کمیته نیامدند، بنابراین چاره دیگری ندیدیم و برای اینکه مطالبه عمومی مردم باقی نماند. در جای خود، کمیته اجتماعی رای داد که اجازه دهید به صحن علنی برویم، احتمالاً فردا یا پس فردا رأی گیری برای رفتن به شورا در صورت لزوم انجام خواهد شد. انشاالله دوستان به این دغدغه توجه کنند و واقع بینانه و با نگاه به امنیت شغلی کارکنان دولت به این موضوع رسیدگی کنند.

اسماعیلی درباره مشکلات این طرح گفت: مشکلات ناشی از شورای نگهبان برطرف شده است. سه مشکل هیئت نظارت مجمع بود، از جمله اینکه بار مالی را مطرح کردند که ما می گوییم بار مالی نیست، دست اندرکاران این پروژه هم اکنون حقوق می گیرند، بحث را مطرح کردند. کارآمد سازی دولت و ما شخصا نامه ای نوشتیم. این بحثی نیست زیرا افرادی از خارج به دولت اضافه نمی شوند، در واقع همان افراد سازماندهی شده اند. ما یک پاسخ مفصل نوشتیم اما پاسخی دریافت نکردیم. به همین دلیل ما یک استدلال قوی پشت این طرح داریم و به همین دلیل اصرار داشتیم که در جلسه شناخت مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با پیش بینی شما مبنی بر موفقیت این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون حق حذف یا اضافه کردن عناصر را دارد. با توجه به اینکه فرهیختگانی از نظام جمعی هستند و از ما دعوت می کنند، چون این کار را بر عهده داشته ایم، توضیحات خود را هم می دهیم. نظر ما این است که در آنجا محقق می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در آنجا کارها بررسی می شود و مصلحت نظام در نظر گرفته شده است، به نظرم مجمع باید با این تصمیم موافقت کند تا به مطالبات اقوام چند سالی که در دولت مشغول به کار هستند پاسخ داده شود. اما امنیت شغلی ندارند و نمی توانند ازدواج کنند. به هر حال اگر فردا یا پس فردا این طرح به صحن علنی برود و به صحن علنی برود، مجلس کار خود را انجام داده است و اکنون مجمع مقتضی درباره این طرح تصمیم گیری خواهد کرد.