عکس های خبرساز از تغییرات پارک لاله پس از یک دهه

عکس های خبرساز از تغییرات پارک لاله پس از یک دهه

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی تصاویری منتشر کردند که نشان می دهد بخشی از پارک لاله به مساحت بیش از 3000 هزار متر مربع حصارکشی شده است و ادعا می شود در این زمین فرهنگسرا ساخته می شود.