لحظه واریز مستمری مستمری بگیران رفاهی در بانک رفاه

لحظه واریز مستمری مستمری بگیران رفاهی در بانک رفاه

اسفندماه سال گذشته زمان پرداخت مستمری مشمولان بهزیستی و کمیسیون امداد تغییر کرد و مقرر شد از این پس مستمری ها بیستم هر ماه پرداخت شود.

چرا هنوز مستمری تامین اجتماعی پرداخت نشده است؟
در فروردین ماه مستمری مشمولان کمیته امداد در موعد مقرر واریز شد اما مشمولان بهزیستی با 5 روز تاخیر و همزمان با پرداخت کمک های نقدی مستمری خود را دریافت کردند. همچنین 20 اردیبهشت ماه 1403 است که هنوز مستمری خود را دریافت نکرده اند و احتمال می رود در 25 این ماه مستمری ها پرداخت شود.