مدعیان بهزیستی در این ماه چقدر مستمری دریافت کردند؟

مدعیان بهزیستی در این ماه چقدر مستمری دریافت کردند؟

علیرضا انجلسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اجتماعی کشور گفت: طبق هماهنگی های انجام شده و بر اساس قانون بودجه سال 1403 مستمری مشمولان تحت پوشش سازمان اجتماعی امروز به حساب آنها واریز شد. همچنین ماه گذشته

وی افزود: این تعداد برای خانوارهای یک نفره 99 میلیون و 3720، دو نفره یک میلیون و 419 هزار و 600، سه نفره یک میلیون و 987 هزار و 440، چهار نفره دو میلیون و 555 هزار و 280 و برای خانوارهای 5 نفره به بالا سه میلیون و 123 هزار و 120 تومان است. قبلا از طریق سازمان اجتماعی واریز می شد اما طبق قانون بودجه سال 1403 در خصوص واریز به حساب مشمولان نهایی، از فروردین ماه مستمری از طریق هدفمندی به حساب مشمولان مورد علاقه واریز می شود. سازمان.