مدیران استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شدند

کمیسیون انضباطی فدراسیون فوتبال از احضار مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد.