معاون رئیس جمهوری به دیدار خانواده شهیده حسینی رفت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر به کرمان با خانواده شهیده مکرمه حسینی دیدار و گفتگو کرد.