موافقت دولت با کاهش ساعت کار کارکنان به 40 ساعت در هفته

موافقت دولت با کاهش ساعت کار کارکنان به 40 ساعت در هفته

نایب رئیس شورای اسلامی از موافقت دولت با کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته خبر داد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به تمدید جلسه علنی امروز سه شنبه شورای اسلامی را بر عهده داشت. در مورد روزهای تعطیلی گفت: دولت ساعات کاری کارمندان را کاهش داده است. دولت با 40 ساعت در هفته موافقت کرد.

دولت در لایحه خود پیشنهاد می کند ساعات کار هفتگی از 44 ساعت به 42.5 ساعت کاهش یابد.