واکنش الهام علی اف به خبر تصادف با بالگرد اصلی

آقای علی اف در همین رابطه نوشت: «امروز پس از دیدار دوستانه با رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی، خبر فرود اضطراری بالگرد حامل هیئت عالی ایرانی، نگرانی زیادی را برانگیخت. دعای ما با خداوند متعال، با رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و هیئت همراه است.»

آقای علی اف همچنین افزود: آذربایجان به عنوان کشوری همسایه، دوست و برادر آماده هرگونه حمایت است.