پس از ترک طارمی راهی پورتو می شوید؟

پس از ترک طارمی راهی پورتو می شوید؟

کمیسیون کنترل مالی یوفا پورتو را به دلیل رعایت نکردن فیرپلی مالی با محرومیت از مسابقات اروپایی و جریمه مالی مجازات کرد.

روزنامه ابولا گزارش داد اگر باشگاه پورتو در فصل آینده از فیرپلی مالی پیروی نکند، با رفع این محرومیت، از حضور در مسابقات اروپایی محروم خواهند شد.

علاوه بر این، باشگاه پورتو به دلیل بدهی به کارکنان، سایر باشگاه ها و مقامات اجتماعی یک و نیم میلیون یورو جریمه شد.