پیراهن سیتی با سورپرایز خاصی ارائه شد

پیراهن سیتی با سورپرایز خاصی ارائه شد

پیراهن اول سیتی مثل همیشه به رنگ آبی آسمانی و طراحی خاصی برای آستین و یقه آن استفاده شده است که مورد توجه هواداران این تیم قرار گرفته است. همچنین برای خاص ساختن این پیراهن از کد 0161 که در واقع کد تلفن شهر منچستر است استفاده کرده اند.

پیراهن سیتی با سورپرایز خاصی ارائه شد

در سایت منچستر سیتی و در توضیحات این پیراهن نوشته شده است که کد 0161 بیش از یک کد معمولی برای یک منطقه است و هویت مردم این شهر به آن پیوند داده شده است زیرا روی بسیاری از لباس ها و لباس ها قابل استفاده است. دیوارها و حتی به عنوان خالکوبی بدن، مردم این شهر آن را دیده اند و به همین دلیل سیتی از این کد روی پیراهن خود استفاده کرده است.

پیراهن سیتی با سورپرایز خاصی ارائه شد

پوما مدعی است که این سبک ترین پیراهنی است که تا به حال طراحی و تولید کرده است و به همین دلیل به هواداران سیتی توصیه کرده است که می توانند آن را در تمام طول روز بدون هیچ مشکلی بپوشند.