کری ستاره سیتی خطاب به آرسنال: دلمان برایش تنگ شده بود!

اتفاق جالب قبل از این بازی این بود که هواداران آرسنال شب قبل از این بازی بیرون یک هتل جمع شده بودند و سعی کردند با آتش بازی و ایجاد سر و صدای زیاد مانع از استراحت بازیکنان سیتی شوند تا آنها نتوانند بازی کنند. در تاتنهام توجه کافی دارند. این تا زمانی بود که بازیکنان سیتی در هتل حضور داشتند.

کری ستاره سیتی خطاب به آرسنال: دلمان برایش تنگ شده بود!

همین موضوع باعث شد تا بسیاری از هواداران سیتی در شبکه های اجتماعی به تمسخر آنها بپردازند و واکر پس از کسب این پیروزی مهم و ارزشمند نتوانست از ذکر این اتفاق خودداری کند و طعنه سنگینی به هواداران حریف زد.

این بازیکن در حالی که لبخندی بر لب داشت در گفتگو با اسکای اسپورت گفت: دیشب نتونستم بخوابم و سخت خوابیدم. امروز داشتیم به سمت هتل می رفتیم و شنیدم که شب قبل از بازی که ما نبودیم سعی می کردند سر و صدا و آتش بازی کنند. دستشان را گم کردیم! «سعی کردم یک ساعت بعد از ظهر بخوابم تا تمرکز کنم.