کسب عنوان برگزیده روابط عمومی دانشگاه اصفهان در بخش فیلم کوتاه

روابط عمومی دانشگاه اصفهان در بخش فیلم کوتاه جشنواره هاتوال عنوان قهرمانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی که با حضور بیش از 190 نفر از مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، دانشکده ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری سراسر کشور، از برگزیدگان جشنواره هاتوال ویژه رسانه و روابط عمومی دانشگاه ها بودند. ، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری نیز مورد تجلیل قرار گرفت و دانشگاه اصفهان نیز در گروه آموزشی فیلم کوتاه عنوان را به دست آورد.

سید روح الله موسویان، مدیر روابط عمومی دانشگاه اصفهان وی با حضور در این مراسم گواهی عنوان برگزیده بخش فیلم کوتاه را توسط دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد.

شایان ذکر است وزیر علوم در این مراسم به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با اشاره به اهمیت انعکاس موفقیت های دانشگاه در بخش های مختلف که موجب امیدواری می شود، اظهار داشت: در این راستا انعکاس موفقیت های دانشگاه در بخش های مختلف باعث ایجاد امید می شود. روابط عمومی آگاه دلگرم کننده است.

محمدعلی زلفی گل مجموعه موفقی است که به جایگاه روابط عمومی اهمیت می دهد و افزود: عنوان در روابط عمومی بسیار مهم است زیرا تاریخ ساز است.

وی در ادامه افزود: گاهی عکس شما بخشی از تاریخ آن دانشگاه یا کشور می شود. شما می توانید برای مدیریت آینده تجربه بنویسید و مدیر آینده باید از تجربیات شما در حوزه روابط عمومی استفاده کند.

وزیر علوم با بیان اینکه اگر رئیس دانشگاه با روابط عمومی ارتباط قوی نداشته باشد، اولین بازنده آن خود رئیس دانشگاه است، ادامه داد: مدیران روابط عمومی اگر نتوانند با رئیس خود ارتباط خوبی داشته باشند در شغل خود موفق نیستند. و برای موفقیت، ارتباط با رئیس ضروری است.

زلفی گل گفت: روابط عمومی در آموزش عالی نقش راهبردی و پیشرو دارد زیرا باید برنامه های آن نهاد و سازمان را تبیین کند و با تبیین آن نقش راهبردی خود را ایفا می کند.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها