کلاه آموزشی برای معلمان بازنشسته

کلاه آموزشی برای معلمان بازنشسته

صندوق ذخیره معلمان در سال ۱۳۷۴ با هدف «بهبود وضعیت معیشتی معلمان در دوران بازنشستگی» تأسیس شد. به ما گفتند:
– می توانید تا 5 درصد از حقوق خود را در این صندوق پس انداز کنید و دولت به همین میزان سپرده گذاری می کند و سود 100 درصدی به شما تعلق می گیرد.

– شما معلمان دانش مالی ندارید و نمی دانید چگونه سرمایه گذاری کنید. ما این پول را به افراد آموزش دیده می سپاریم و با این پول جمع آوری شده کارهایی انجام می دهیم، مثل «قطره جمع می شود و دریا می شود». یک دریای پول برای توسعه کشور و شما. نگران بازنشستگی نباشید

– نظارت بر امور این صندوق بر عهده افراد معتمدی خواهد بود که نه تنها خداترس هستند، بلکه همواره سرمایه خود را تحت هر شرایطی حفظ خواهند کرد و اجازه حتی یک قطره حیف و بدبختی را نمی دهند.
امروز، یک سال مانده به 30 سالگی صندوق، وضعیت آنطور که به ما گفته شده نیست:

– برای هر اهل فرهنگ، موقعیتی ارائه می شود که وقتی به آن نگاه می کنیم، احساس شرم، ذلت و ضرر می کنیم.
– از معادل سازی سپرده دولتی خبری نیست.

– بدون سود قابل توجه (حتی از تورم پیشی نگرفته است)
همچنین اگر سود سپرده دولت بیشتر از سود محاسبه شده سپرده اعضا باشد، مرجعی برای پاسخگویی به این روش محاسبه وجود ندارد.
اداره رفاه و تعاون اداره اطلاعات نادرست در مورد سودآوری موسسه را تکرار می کند.

وقتی فهمیدیم آنقدر کلاه بزرگی روی سرمان است که با در دست داشتن مدارک بازنشستگی در کلاس ها قدم می زنیم، چرا زودتر متوجه نشدیم که چرا اینقدر ساده هستیم؟ چرا اجازه می دهیم چنین کلاه پهنی سرمان را بپوشاند؟

به مدیران صندوق ها مراجعه کردیم، بر اساس این وضعیت یک پنجم کل دارایی ها برای تسویه حساب با همه دانشگاهیان کافی بود، گفتند بقیه دارایی های بین نسلی یا انفال است. ما موضوع را برای تصمیم گیری به مقامات بالاتر برده ایم. موضوع انفال (مالکیت بین نسلی) منتفی شد و مقرر شد تمامی دارایی های موسسه در قالب ارزش ملکی بین دانشگاهیان تقسیم شود.

مدت تصدی آقای نیکدل (1397) تا سال 1400 تعیین شده است که تقریباً 96 درصد از دارایی ها در قالب 4 سهم در بورس عرضه می شود و پس از آن ارزش ملک توسط اعضا ارائه می شود.
مهندس نیکدل رفتند و دکتر نجف پور آمدند و قرار شد 10 درصد از کل دارایی ها در قالب شرکت سهند توزیع شود. دکتر نجف پور رفت و دکتر احمدی آمد و اینطور نبود.
امروز به این نتیجه رسیده ایم که این نهاد صندوق امانی وزارت آموزش و پرورش است.