کیک عروسی یک میلیارد تومانی نیاوران!

ویدئویی از عروسی مجلل با کیک گران قیمت در شبکه منتشر شد.