یک خبر خوب و خوشحال کننده برای مردم کاراجوف

یک خبر خوب و خوشحال کننده برای مردم کاراجوف

مهرداد کیانی بیان کرد: متروی کرج در دو دهه گذشته نیمه تمام بوده اما با تلاش شورای پنجم و پیگیری های شورای ششم جان تازه ای به آن تزریق شده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات کلان برای این پروژه ادامه داد: در حال حاضر تمرکز رهبری شهر کرج بر تکمیل و بهره برداری از ایستگاه شهید سلطانی است و امیدواریم در آینده نزدیک این امر محقق شود.

وی افزود: به موازات تکمیل این ایستگاه، سه ایستگاه میدان امام حسین، چهارراه مصباح و چهارراه هفت تیر نیز در حال تجهیز و ساخت هستند.

کیانی بیان کرد: با تکمیل ایستگاه شهید سلطانی و بهره برداری از آن در آینده نزدیک، روند تکمیل مترو کرج و تهران نهایی می شود و با تکمیل خط ریلی به پایتخت، تردد مسافران تجاری آغاز می شود.

شهردار کرج با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل عمومی ارزان و پاک از اولویت های مدیریت شهری کرج است، گفت: اقدامات لازم برای خرید واگن های جدید و انتشار اوراق برای تامین مالی ایستگاه هایی که در حال تکمیل است، انجام شده و به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود.