آئین رونمایی از مائده تازه ترین تابلوی نقاشی حسن روح الامین