آخرین خبر مالک شرکت کروش/تفریح ​​در دبی

آخرین خبر مالک شرکت کروش/تفریح ​​در دبی

یک وکیل از آخرین وضعیت مالک شرکت کوروش خبر می دهد.

به گزارش آنلاین کانال چند سسانی، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در سفری که به دبی داشتم با کمال تعجب متوجه شدم که صاحب این شرکت، کروش، آزادانه در حال خوشگذرانی است. امارات با اموال غارت شده ملت!! مسئولین محترم امنیتی و قضایی.آخرین اخبار مالک شرکت کروش/