آیا بودجه ای برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد؟

آیا بودجه ای برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد؟

دولت برای تامین اعتبار برای همسان سازی مستمری بگیران باید 170 سجاف خود را به سازمان بیمه پرداخت کند.

به پیشنهاد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت پیشنهاد افزایش 18 درصدی میانگین حقوق را ارائه کرد. در جلسات کمیته و پس از وصول نظرات نمایندگان مردم و مرکز پژوهش های مجلس بحث های تفصیلی انجام شد. در نهایت با احتساب تورم فعلی و تورم احتمالی در سال آینده تصمیم گرفته شد این افزایش به 25 درصد افزایش یابد.
علاوه بر این 25 درصد یک میلیون و 100 هزار تومانی، حقوق خانواده و حقوق اولاد نیز در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و مصوبه را به کمیسیون تلفیق فرستادیم. در کمیته امداد مستمری بگیران را تصویب کردیم که 30 درصد افزایش داشته باشند و همچنین افزایش 60 درصدی درآمد معلولان شدید و خیلی شدید را تصویب کردیم.

وام ازدواج برای هر زوج 300 میلیون و برای مردان زیر 25 سال و زنان زیر 23 سال 350 میلیون تعیین شد. کمیسیون اجتماعی همچنین مصوب کرد که دولت باید در مدت یک سال بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را در قالب اوراق یا منابع نفت یا گاز برای تامین منابع برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند.